Regulamin zakupów

 

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

amullet.pl

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.amullet.pl zwany dalej "Sklepem" prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Kwiaciarnia Anna Szewczyk, ul. Broniewskiego/Braci Załuskich, NIP: 525-100-58-36, REGON: 011134730, adres email: sklep@amullet.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.amullet.pl
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu: sklep@amullet.pl
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez wybór formy płatności oraz rodzaju dostawy.
 4. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury winien zaznaczyć ten fakt przy składaniu zamówienia podając dane do wystawienia faktury.

 

 • 3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 • 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w określonych punktach odbioru.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 • 5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014  roku o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014, Nr 22, poz. 827) w okresie do  14  dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta,  ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, według ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827) w rozdziale 4.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

 • 7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 • 8

Własność intelektualna

   

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 • 9

Instrukcja obsługi użytkowania świec oraz wosków do palenia marki Amullet.pl

 

 1. Świecę pozostawiamy zapaloną na okres 2-4h. Dłuższe palenie wosku sojowego może spowodować obniżenie efektywności zapachowej świecy, czego efektem jest przegrzanie wosku oraz utlenianie się aromatu. W przypadku kostek z wosku sojowego do kominka, czas palenia określony jest w opisie produktu.
 2.  Po każdym zgaszeniu świecy i po zastygnięciu wosku przycinamy jej knoty celem usunięcia wypalonych końcówek mogących powodować kopcenie, co za tym idzie mieszanie się zapachu wraz z zadymionym rozdwojonym knotem. W przypadku wypalenia aromatu z wosku zapachowego do kominka, należy go pozostawić na okres do zastygnięcia w zbiorniku przeznaczonym do podgrzewania, a następnie usunąć i wyczyścić pojemnik przed kolejnym użytkowaniem.
 3.  Zapaloną świecę umieszczamy z dala od przeciągów, otwartych okien. Płomień powinien spalać się powoli oraz równomiernie, bez widocznego migotania.
 4.  Podczas palenia, jak i po ugaszeniu świecy/wosku do kominka zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu świecy/kominka. Zaleca się ustawić produkt w odpowiednio bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz zasięgu zwierząt domowych.           
 5.  Rozgrzany wosk może spowodować oparzenia przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. Naczynie również jest gorące od wytworzonej temperatury w procesie palenia świecy.
 6.  Zgaszonej świeczce pozwól ostygnąć do 20min, by następnie przykryć ją specjalnie przeznaczoną pokrywką (jednocześnie podstawką). Przykrywając świecę korkową podstawą pozwolisz zminimalizować proces utleniania się zapachu w procesie stygnięcia wosku.
 7.  W okresie jesienno/zimowym świecę należy odpalać w temperaturze pokojowej. Nie odpalać świecy bezpośrednio po przyniesieniu z zewnątrz. Zimny pojemnik na świece przy kontakcie z płomieniem może spowodować pęknięcie naczynia.
 8.  Świece proszę podpalać wyłącznie w obecności osób dorosłych. Produkt łatwopalny, chronić przed dziećmi.
 9.  Produkt nie do spożycia.

 

 • 10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

Najczęściej kupowane zapachy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl